دولت اسلامی الکترونیکی‌ شدن انتخابات را تصویب کرد بنا بر مصوبه جدید دولت اسلامی…

‫دولت اسلامی الکترونیکی‌ شدن انتخابات را تصویب کرد

بنا بر مصوبه جدید دولت اسلامی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفندماه به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

از خرداد تا خرداد

در آستانه دو سالگی دولت حسن روحانی و هیجده سالگی دوم خرداد ۷۶ نگاهی گذرا به کارنامه اصلاح طلبی درون جکومتی خالی از لطف نیست.
طی هشت سال دولت سید محمد خاتمی نه تنها روند توقیف مطبوعات, تعطیلی سندیکاها و احزاب, محدودیتهای سیاسی و اجتماعی, اعدام زندانیان و سانسور اخبار و اطلاعات و فیلمها و کتابها واصولا تمامی فعالیتهای هنری و فرهنگی متوقف نشد بلکه باسرعت و حجم بیشتری ادامه یافت. همچنین در طی هشت سال دولت اصلاحات حوادثی همچون حمله به کوی دانشگاه و قتلهای زنجیره ای بدون هیچ هزینه ای برای آمرین این جنایات بوقوع پیوست. در طی دوران ریاست جمهوری وی همچنین باطرح شعارهایی همچون گفتگوی تمدنها و با سیاست لبخند و مدارا کارها به گونه ای برنامه ریززی ش د تا از پوشش ظاهری ایشان نهایت استفاده به عمل آمده و برنامه خانمان سوز هسته ای در خفا ادامه یابد.نهایتا نیز در سایه یاس و واخوردگی سیاسی و اجتماعی طبقه متوسط و همچنین نارضایتی اقتصادی قشر محروم جامعه که نتیجه عملی سپردن سکان اقتصاد کشور به باند هاشمی در اکثر وزارتخانه ها و سازمانهای کلیدی بود, از وصلت اصلاح طلبان و کارگزاران هاشمی فرزندی ناخلف به نام محمود احمدی نژاد پای به عرصه سیاسی ایران گذاشت و قدرت گرفت.
حسن روحانی نیز همچون سلف اصلاح طلب خویش نه تنها تاکنون حتی به یکی از وعده های خویش در زمینه های: رفح حصر, آزادی زندانیان سیاسی, گشایش فضای اجتماعی و سیاسی,آزادی مطبوعات,رفع محدودیت ازشبکه های مجازی و اجتماعی, فراهم نمودن زمینه فعالیت احزاب و سندیکاها, حل مشکلات معیشتی و اقتصادی, کوتاه کردن دست رانتخواران و سپاهیان از اقتصاد و دهها وعده دیگر عمل نکرده است بلکه در دولت فخیمه ایشان رکورد اعدامها و دستگیریها و محدودیتها برای روزنامه نگاران و فعالین سیاسی در تاریخ سی و چند ساله جمهوری اسلامی شکسته شده است. همچنین دولت ایشان رکورددار قطع حمایتهای اقتصادی دولت از اقشار ضعیف جامعه و افزایش عنان گسیخته قیمتها و خدمات دولتی نیز هست. از دیگر افتخارات قابل ذکردولت روحانی میتوان به افزایش روزافزون حمایت از انواع و اقسام گروههای تروریستی در منطقه وحمایتهای تمام عیار از رژیم سفاک و رو به زوال سوریه نام برد که علاوه بر به باد دادن حیثیت و اعتبار ایران سالیانه میلیاردها میلیارد دلار از منابع و ثروتهای ملی میهنمان را می بلعند.
عمیقا براین باورم که اصلاح طلبان تنها و تنها محلل رابطه ملت با نظام هستند و سوپاپ اطمینان حاکمیت برای کاهش فشارهای اجتماعی و به انحراف کشیدن خواستهای واقعی و به حق مردم, اما حتی به فرض عدم صحت این مدعا نیز نگاهی به همین کارنامه به وضوح شکست پروژه اصلاح از درون نظام را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که بازی در زمین حکومت و شرکت در نمایشهای عوام فریبانه ای همچون انتخابات هیچ نتیجه ای جز به ذلت کشیدن بیش از پیش جنبش دموکراسی خواهی ایران , ایجاد واخوردگی و یاس در جامعه و زاییده شدن و به قدرت رسیدن دوباره چهره هایی چون احمدی نژاد در عرصه سیاسی نخواهد داشت.

محمد ایرانی‌
متن منتشر شده لزوما انعکاس دهنده دیدگاه سپیده دم نیست‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: