گریه کنین مسلمونها ثوابه آخوند‌ها در شب نشینی‌های خود همان چیزی را مسخره میکنن…

‫گریه کنین مسلمونها ثوابه

آخوند‌ها در شب نشینی‌های خود همان چیزی را مسخره میکنند که در مقابل دوربین‌های صدا و سیما برای آن‌ اشک تمساح میریزند و تلاش میکنند اشک مردم را در بیاورند و زندگی‌ مردم ایران را تلخ کنند …

لطفا گزارشی‌ از فریبکاری‌های ملی‌-مذهبی‌‌ها را در لینک زیر ببینید:
http://j.mp/1cDUPRs


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: