جستار برنامه: جنایتی دیگر از رژیم اسلامی در کردستان از یک سو و دلقکبازی های مسیح…

‫جستار برنامه: جنایتی دیگر از رژیم اسلامی در کردستان از یک سو و دلقکبازی های مسیح علی نژاد و محمد جواد ظریف و ابراهیم نبوی ها از سوی دیگر‬


‫5-7-2015 – گزارشی گمان شکن – GOZARESH GOMAN SHEKAN‬

‫ATV-047 – گزارشی گمان شکن – Khosro Faravahar‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: