آنچه امروز در مهاباد گذشت ستودنی می باشد. مردم مهاباد همصدا خشم خود را از مرگ دخ…

‫آنچه امروز در مهاباد گذشت ستودنی می باشد. مردم مهاباد همصدا خشم خود را از مرگ دختر جوان نشان دادند. اما مشکل اصلی مردم ایران نداشتن همبستگی می باشد، سکوت می کنند، همصدا نمی شوند و نیروهای مزدور براحتی قادر خواهند بود اعتراضات را خاموش کنند، مانند همیشه، و بتوانند موجودیت خود را بر مردم زجر کشیده تحمیل نمایند. هر جای مملکت مردمان بستوه آمده برخاستند تنها ماندند. چه در ارومیه بخاطر خشکی دریاچه، چه در اصفهان بخاطر اسیدپاشی، چه در اهواز بخاطر خودسوزی سبزی فروش و چه در اعتراضات بر علیه اعدام ها همبستگی بوجود نیامد و معترضین تنها ماندند. در آینده هم چنین خواهد بود تا زمانی که مردم در سراسر ایران اعتراضات مردم در اینجا و آنجا را مساله ی خود ندانند. در این سکوت بی رویه ی مردم سردمداران اصلاح طلبان نقش بزرگی را ایفا کرده اند و می کنند زیرا با فریب های ممتد خود طیفی از مردم را که پتانسیل اعتراضی را دارند به بی توجهی و سکوت کشانده اند. چنانچه مردم ایران که فرد به فرد در گفتگوهایشان انزجار خود را از حکومت آخوندی بیان می دارند به این همیت اجتماعی دست نیابند و متحدانه برپا نخیزند نه تنها این دستگاه جنایت به کار خود ادامه خواهد داد بلکه سرخوردگی بزرگی هم ابعاد جامعه را در برمی گیرد.

رامین یزدانی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: