دانش آموزان با شهامت عبای آخوند‌های فریبکار را بالا میزنند: «به زور ما را به است…

‫دانش آموزان با شهامت عبای آخوند‌های فریبکار را بالا میزنند: «به زور ما را به استقبال روحانی آوردند!»
«اگر به استقبال نمی آمدیم، ۳ نمره انضباط را از دست می دادیم»

سخنان صادقانه این دانش آموزان در حالی‌ بیان میشود که طرفداران دولت اسلامی مانند ابراهیم نبوی، مسعود بهنود، … هر روزه در «بی‌ بی‌ سی‌ و صدای آمریکا» با ارائه آمار‌های دروغین اکثریت مردم ایران را «نادان و طرفدار حکومت» معرفی‌ میکنند!

سالها پیش محمد خاتمی حقه بازترین و خائن‌ترین سیاستمداری که تاریخ ایران به خود دیده است نیز در سفری به کرمانشاه گفته بود: "به غیر از طریق دین، دموکراسی در این کشور برقرار نخواهد شد، و دموکراسی غیردینی علاوه بر اینکه مستقر نمی‌شود، ما نمی‌خواهیم، و «اکثریت جامعۀ ما» نمی‌خواهد…"
نقل قول وی از اکثریت جامعه و اینکه دموکراسی غیردینی را خواهان نیستند، به وضوح اوج وقاحت و بی‌ شرمی او را نشان میدهد!‬


‫دانش آموزان با شهامت عبای آخوند‌های فریبکار را بالا میزنند‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: