ارجحیت جواد ظریف به محمود احمدی نژاد در این است که این یار سابق سعید امامی به زب…

‫ارجحیت جواد ظریف به محمود احمدی نژاد در این است که این یار سابق سعید امامی به زبان ا‌نگلیسی هم میتواند دروغ بگوید!

پادوًهاى سياسى سعيد امامى و حقوق بشر كهريزكى ….
جواد ظريفكار دهان گشاد يواشكى
حال همه ى هواداران گلخانه اى را با
لاى كشيدن برگ حقوق بشرى گرفت !
چرا حالا همه ترش كردند؟
مگر از اقاى سفيرى كه به نوشته
خودش ؛ مدتها پادوىً امنيتى.
سعيد امامى را در نيويورك مى كرد
انتظارى ديگر مى رفت ؟
مشكل از ما است ….
مگر فرقى است ميان. سعيد هاى
امنيتى اين رژ يم ؟
سيعد امامىى و سعيد حجاريان و
سعيد مرتضوى همه از يك جنس
و از يك مكتب برخاستند!
اشك هاى قلمى يواشكى براى چيست ؟
مهر انگيز كار ومسيح على نژاد
كه تا ديروز از دامن عباى شيخ
كليددار اويزان يودند ؛ حال به
ديگران بابت ساده لوحى
و زودباورى در امر شناخت
اين حقوق خوارها ايراد مى گيرند ؟
نوشته رضا معين نازنين را روى
همين ديوار محله رنسانسى ا
دوبار بخوانيد كه چگونه ملتى
كه خودش از ساده ترين دادههاى
حقوق بشرى محروم است يكشبه
سگ باز سياسي مى شود و در
خيابانها بدنبال حق وحقوق تمامى
سگ هاى ولگرد ايران زمين مى گردد!
ايا ملتى كه از روز ظهور امام
بى زمان انقلابى نوفل وشاتو يى
تودهنى مى خورد و يك بار عاشق
عاليجناب سازندگى وبار ديگر
سيد خندان رفورم مى شود و
ضمن اينكه شيفته كله شقى هاى
هولو كاستى احمدىنژاد است در
بازى جنبش سبز عليه به دفاع
از چه گواراى اسلامى شعار حسين ومير حسين مى دهد و بعد هم
يكشبه او را رها كرده به پيشواز
شيخ مرموز كليدار مى رود و
همزمان براى قاسم گل قهرمان
صلوات ميفرسد چرا بايد حق
داشته باشد ؟؟؟
و تازه بخواهد از حق سگهاى
ولگرد خيابانى دفاع كند ؟
اگر مى خواهيد جواب صادقانه
بشنويد از صادق هدايت بپرسيد
كسي كه خلقيات اين بوف كورهاى سياسي
و انقلابى و مذهبى را از بر بود!!!
ياتان هست نوشتم فعلا گور پدر
حقوق بشر ماچ و بوسه هسته اى
ان هم در نيو يورك خوش هست !
اما درود به ان سناتور جوانسال
امريكايى از جبهه عراق برگشته
كه اين. ديپلماتهاى دهان گشاد
خندرو اما بزدل را خوب شناخته
كه كركرى هسته اى مى خوانند
اما يك هسته غيرت و شرافت
اجتماعى ندارند. و مثل سگ از
زن ايرانى ازاد انديش مى ترسند ؟
حواد ظريفكار درست مى گويد كه
در ايران زندانى سياسى و عقيدتى
نيست چرا كه همه ى ايران
زندانى است !!!
حالا حاشا مى كنند كه از دام
تحريم ها در بروند . همين‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: