آذر ماجدی: ملی اسلامی‌ها و اصلاح طلبان پس از آزادی‌های یواشکی این بار به سراغ ک…

‫آذر ماجدی: ملی اسلامی‌ها و اصلاح طلبان پس از آزادی‌های یواشکی این بار به سراغ کارزار شرکت زنان در استادیوم‌های ورزشی‌ آمده اند.

اینها از بدبختی و فشاری که به مردم ایران میاید برای خودشان نون دونی درست میکنند‬


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: