ازدرختان جنگل پرسیدند :چرا شما با اين عظمت از تكه آهني به نام تبر مي رنجيد؟ در…

‫ازدرختان جنگل پرسیدند :چرا شما با اين عظمت از تكه آهني به نام تبر مي رنجيد؟

درختان پاسخ دادند: رنج ما از تبر نيست، بلكه از دسته آن است كه از خود ماست!‬


Timeline Photos
ازدرختان جنگل پرسیدند :چرا شما با اين عظمت از تكه آهني به نام تبر مي رنجيد؟

درختان پاسخ دادند: رنج ما از تبر نيست، بلكه از دسته آن است كه از خود ماست!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: