انصاریان به خوبی‌ حال و هوای این روز‌های آخوند‌ها ( اصلاح طلب و محافظه کار) را ت…

‫انصاریان به خوبی‌ حال و هوای این روز‌های آخوند‌ها ( اصلاح طلب و محافظه کار) را توصیف کرده:

"بعد از ۱۵۰۰ سال، حکومت رو از دشمن گرفتیم، اسلحه رو گرفتیم، بیت المال رو گرفتیم و تحویل اهل بیت دادیم. برای حفظ این سه نیرو باید هر هزینه‌ای رو پرداخت. چون اگر دوباره، بوسیله دشمنان داخلی و صهیونیست خارجی و مسیحیت اروپایی و آمریکایی از ما این حکومت رو بگیرند، اسلحه رو بگیرند، بیت المال رو بگیرند، دماری از روزگار ما در بیاورند که نتوانیم جبران کنیم."‬


‫انصاریان: اگر حکومت را از ما بگیرند دمار از روزگارمان در …‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: