پاسخ قاطع شاه ایران به خبرنگار درمورد خلیج فارس طی یکی از مصاحباتی که شاه ساب…

‫پاسخ قاطع شاه ایران به خبرنگار درمورد خلیج فارس

طی یکی از مصاحباتی که شاه سابق ایران با یکی از خبرنگاران آمریکایی داشته، خبر نگار آمریکایی از او در این زمینه سوال

می کند: در مورد خلیج می پرسم که شما می گویید خلیج فارس

و آنها می گویند خلیج ع ر ب

او با یک حالت کاملا مسلط و ریلکس، در پاسخ از خبرنگار آمریکایی

می پرسد که: چرا می گویید خلیج؟ شما مدرسه رفته اید یا نه؟

او در پاسخ می گوید: بلی

شاه می پرسد: آنجا را طی روزهای درس خواندنتان به چه اسمی خوانده اید؟

خبرنگار پاسخ می دهد: خلیج فارس و خودش از سوالش خنده اش می گیرد

شاه می گوید: خیلی خوب

خبرنگار می گوید: ولی آنها می گویند خلیج ع ر ب

شاه می گوید: آنها خیلی کارها می کنند‬


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: