* بسیاری گمان میکنند که چنانچه خامنه‌ای بمیرد، جادوی پلید حکومت پایان می‌‌پذیرد،…

‫* بسیاری گمان میکنند که چنانچه خامنه‌ای بمیرد، جادوی پلید حکومت پایان می‌‌پذیرد، اما حتی مرگ خمینی پایه گذار رژیم اسلامی هم، تغییر شگفت انگیزی را پدید نیاورد!

آنها نمی‌دانند که جادو، در ضمیر خودشان است! به عبارتی راز ماندگاری حکومت، باور‌های مذهب گرایانه و سنتی‌ خود مردم است، که باعث شده هزاران خمینی و خامنه‌ای برای جنایت و چپاول بوجود بیایند.

در حقیقت با همین پندار خام است که نجات خود را در حضور خاتمی و موسوی و روحانی و غیره یا مرگ خامنه‌ای و دیگران جستجو میکنند.

این مردم، هنوز پی‌ نبرده اند که سیستم هژمونی حکومت اسلامی، مرکز مشکلات آنهاست، نه فقدان یا وجود افراد!

سرانجام دیو می‌میرد، اما ددان، بی‌ درنگ دیو دیگری را بر سر ما می‌‌نشانند! آنگاه دیو صفتان، با او هم پیاله میشوند و سپس، سبک مغزان، خجسته و مسرور، برای آنان هورا میکشند.. و این چنین است که دوباره دیو و ددان با نیرنگی تازه بر همگان چیره میشوند!

کاسپین ماکان‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: