همراه شو عزیز که این درد مشترک جدا جدا درمان نمی‌شود تجمع اعتراضی دهم اسفند مع…

‫همراه شو عزیز که این درد مشترک جدا جدا درمان نمی‌شود

تجمع اعتراضی دهم اسفند معلمان – مشهد
سید هاشم خواستار
تشكر تشكر درود بر فر هنگيان ايران وسلام بر فرهنگيان مشهد كه امروز تجمعي بي نظير داشتند .ساعت ۹ تجمع شروع شد كه در ساعت ۱۰ به حداكثر رسيد جمعيت موج ميزد موبايل‌ها پشت سرهم زنگ مي زد كه ما داريم مي اييم هر فردي از مدرسه‌اش مي گفت كه از مدرسه ي ما چند نفر امده اند يكي ميگفت از ۶۰ معلم مدرسه ي ما۴۰ نفر امده اند.ديگري ميگفت به غير از چند نفر همه امده اند.تمام پياده رو جلو اداره ي كل ودو سوم خيابان را معلمان اشغال كرده بودند حراستيها ومعاون اداره ي كل تلاش بيهوده مي كردند تامعلمان را از جلو ديد مردم خارج وبه داخل اداره ببرند.از همه چيز ميگفتند :اگر امروز با سكوت جلو اداره تجمع كرده ايم و به خواسته هايمان نرسيم فردا با مشتهاي گره كرده و با دانش اموزانمان خواهيم امد.دوربينهاي امنيتي از پشت بامهافيلم ميگرفتند معلمان دست تكان مي دادند كه بگير وما نمي ترسيم تعداد زيادي از معلمان كه مرا شناختند ازمن بسيار قدر داني كردند كه به انها گفتم بنده قدر دان شما‌ها هستم اگر حمايت شما نبود همچون ديگران بلاها سر من در مي اوردند بنده به وظيفه ي صنفي وملي‌ام عمل كرده‌ام ودر همان سلول انفرادي هم بياد شما بوده‌ام بيشتر از اين در مورد خودم نمي نويسم كه …ساعت نزديك ظهر باز به بهانه ي نماز خواستند معلمان را به داخل ببرند كه معلمان گفتند در پياده رو نماز مي خوانيم. انجمن صنفي فرهنگيان ساخته ي دولتيان تلاش كردند كه معلمان را به داخل اداره ببرند كه چنان با عكس العمل تند معلمان روبرو شدند كه نزديك بود به برخورد فيزيكي برسد كه از من كمك خواستند.ومن به معلمان گفتم كه انجمن ،ساخته ي اداره ي كل در مقابل كانون صنفي فرهنگيان خراسان تشكيل شده ودر تمام نشستها حق ماموريت وهزينه ي هواپيمايشان را مگيرند. وما تمام هزينه‌ها را از جيبمان مي پردازيم البته انجمن صنفي فر هنگيان تر بت حيدريه با مسئوليت اقاي احمدي چيز ديگريست و در خط معلمان بوده كه تا كنون هزينه‌ها داده انداز همين جا به انها درود ميفرستم و ميگويم خسته نباشيد.بالاخره نزديك ظهر مدير كل هم در جمع معلمان حاضر شد وبا معلمان اظهار همدردي كرد. بعد از ساعت ۱۲معلمان شروع به رفتن كردند. وحراست به سرعت پوستر‌ها را جمع اوري كرد. تا رسيدن به حقوق حقه ي ما ن نهضت ادامه دارد .‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: