محمد نوری زاد که جهت جلب اعتماد مردم «آخوند‌های شیعه» را مورد حمله قرار میدهد و…

‫محمد نوری زاد که جهت جلب اعتماد مردم «آخوند‌های شیعه» را مورد حمله قرار میدهد و در مصاحبه با صدای آمریکا می‌گوید «آخوند‌ها مانند بختک بر سر این کشور خیمه زدند» … اما ناگهان در صفحه فیسبوک خود از «سید محمد خاتمی» دفاع می‌کند و می‌گوید «تا میتوانیم به هر بهانه تصاویر خاتمی را دست به دست کنیم»

و احتمالا چنین حمایت مشمئز کننده کننده ای از این «آخوند‌ شیعه»، که سالها در کنار «خمینی و خلخالی» شریک جرم جنایت‌های آنان بوده، را اینطور توجیه خواهد نمود که قصدش دفاع از «حق آزادی بیان» است …

اما این در حالیست آنگاه که در همان بازه زمانی‌ مردم مناطق غربی کشور زیر خروار‌ها خاک در حال خفگی بودند و چندین نفر هم جان خود را از دست دادند، جناب آقای محمد نوریزاد و دیگر یارانش (پیامبری با شال سفید، هنرمندان با شال سبز، مبارزان با شال بنفش، … ) همگی‌ در این شرایط بحرانی سکوت اختیار کرده و سخنی در حمایت از هموطنان خود نگفتند و ننوشتند!

آیا آنها همگی‌ به توصیه سید همیشه خندان عمل کردند و نگران افزایش مطالبات، خرج شدن از کیسه دولت و تحت فشار قرار گرفتن نظام بودند؟‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: