يك مجسمه بزرگ اسكار در حال مصرف كوكائين در بولوار هاليوود نصب شد. هنرمندى كه ا…

‫يك مجسمه بزرگ اسكار در حال مصرف كوكائين در بولوار هاليوود نصب شد.

هنرمندى كه اين مجسمه را ساخته سال گذشته نيز مجسمه اسكار را در حال تزريق ساخته و در همين محل نصب كرده بود.
او هدفش از اين كار را جلب افكار عمومى در مورد مضرات مصرف كوكائين نه تنها در هاليوود بله در كل جهان ذكر كرده، اما مخاطب اصلى او سلبريتى ها (افراد مشهور) است.

حال تصور كنيد روزى را كه فردى بتواند با ساختن مجسمه سيمرغ بلورين فجر از مصرف ترياك بين برخى از هنرمندان ايرانى، انتقاد نمايد!‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: