تجمع هم اينك در اهواز ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺳﺮﻓﻪ …..

‫تجمع هم اينك در اهواز

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺳﺮﻓﻪ .. . ﺍﺯ ﻧﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ: ﺳﻼﻡ ﺗﻬﺮﺍﻥ ! ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ؛ﻣﻼﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺳﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺎﻩ ﺗﻨﻔﺲ، ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺧﻔﮕﯽ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮﯼ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮﺩ،ﻃﻮﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﺬﺭﻡ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺁﺏ ﺯﺍﯾﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺑﺨﺸﮑﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻮﺷﺎﻥ ! ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺧﺒﺮﺕ ﺑﺪﻫﻢ،ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﻗﺒﺮﯼ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺰﺭﮒ، ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، ﺑﯽ ﭘﺮﺩﻩ، ﺑﯽ ﭘﻨﺠﺮﻩ،ﺑﯽ ﺩﺭ،ﺑﯽ ﺩﯾﻮﺍﺭ، ﺑﯽ ﺁﺏ، ﺑﯽ ﻧﻔﺖ … ﺑﺨﻨﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﯽ ﺑﺨﻨﺪ …. ﺑﯽ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﮕﻮﯾﻤﺖ،ﻓﺮﺩﺍ ﻧﻔﺴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺮﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﭻ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻧﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻪ ﺳﻬﻤﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺘﺖ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﺷﻤﺎﻝ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺘﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯﻧﻮ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ: ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎ ﺧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ! ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ

مهتاب
۲۱ بهمن ۱۳۹۳

سرعت عمل باور نکردنی دولت بنفش

عصر روز گذشته معصومه ابتکار (گروگانگیر سابق) در مصاحبه بعد از جلسه دولت در مورد بحران اهواز می گوید: «در مورد تخصیص اعتبارات لازم برای حل مشکل تصمیماتی گرفته شد که در جلسه بعدی هیات دولت….»
حال باید پرسید تخصیص اعتبارت لازم به کی‌ تصمیماتی گرفته شد؟ مشکلات چه کسی‌؟ سید محمد خاتمی یا علی‌ خامنه‌ای یا اکبر رفسنجانی‌؟ اگر در مورد مشکلات مردم اهواز حرف میزنید، که میبایست همین امروز اقدام کنید!

یکی‌ از دوستان اهوازی در صفحه فیسبوک خود نوشته:
همه منتظر باشید
خاک دوباره داره میاد
ظاهرا لحظه به لحظه در حال نزدیک شدنه
و قراره باز خاک بر سر بشیم
خدایا مچکریم‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: