دستور خمینی به منظور کشیدن خون محکومین به اعدام و تزریق آن به پاسداران از جنایت…

‫دستور خمینی به منظور کشیدن خون محکومین به اعدام و تزریق آن به پاسداران

از جنایت های ضد بشری در حکومت آخوندی كه در زمان خمینی به انجام رسیده است کشیدن خون محکومین به اعدام و تزریق آن به پاسدارانی بوده است که در جریانات درگیریها مجروح می شدند.

این حرکت ضد بشری به فتوای آیت الله خمینی ملعون در ايران اتفاق افتاده است. به سندی مورخ مهرماه سال شصت در همین رابطه توجه کنید.

متن سند:

از دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

به

کلیه دادستانهای انقلاب استان و شهرستانها

برابر اعلام و درخواست سپاه پاسداران در مواقعیکه برادران پاسدار در جریان درگیریهای خیابانی و جبهه جنگ زخمی و به بیمارستانها اعزام میشوند و نیاز فوری به تزریق خون دارند بعلل نداشتن خون و عدم امکان فوری به تهیه خون منتهی به فوت مجروح میگردد لذا برای رفع این مشکل دستور فرمایید بطور محرمانه افرادیکه محکوم به اعدام شده و اجرای حکم درباره آنان بلادرنگ باید اجرا گردد قبل از اجرای حکم صادره توسط مامورین پزشکی که مورد اعتماد باشند خون محکومین را بوسیله سرنگ به ظروف مخصوص منتقل و به نزدیک ترین بهداری و یا بانک خون محل تحویل دارند تا در اولین فرصت ضروری مورد استفاده برادران پاسدار که زخمی میشوند قرار گیرد.

یاد آور میشود از جهت اینکه نسبت به این اقدام اشکال شرعی بر آن تصور نگردد چگونگی از محضر مبارک ولایت فقیه امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی مد ضل العالی استفتاء گردید و اعلام فرمودند اشکال شرعی ندارد.

مهر و امضاء

دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: