بخشی از هشدار نخست وزیر یک روز پیش از آمدن خمینی مردم آزاده ایران! … کشور ایران…

‫بخشی از هشدار نخست وزیر یک روز پیش از آمدن خمینی

مردم آزاده ایران! … کشور ایران لحظات بسیار حساس و تا حدی خطرناک را می گذراند. مسئله وحدت و موجودیت ما هدف اصلی دولت است. و در این راه همانطور که بارها اعلام کردم از هیچگونه فداکاری و مجاهدت دست بر نخواهم داشت. برا من مفهوم آزادی بسیار روشن است و در این مدت کوتاه عملا آنرا به کلیه مردم این کشور و به خصوص مخالفان خود نشان داده ام. …سعی کنیم که از نهضت آزادی به نفع مردم کشور و با احترام به قانون استفاده بنماییم، و در غیر این صورت علاوه بر خطرات گوناگون که ما را تهدید می کند، مملکت بدون تردید به یک دوران سیاه دیکتاتوری و شاید ملوک الطوایفی باز خواهد گشت. من به عنوان یک ایرانی شناخته شده و یک مبارز راه حق و آزادی از همه شما دعوت می کنم که به این تذکرات من توجه کنید.
من با صدای بلند به عموم هموطنان عزیز هشدار می دهم از این ساعت هر قطر خونی که در این کشور ریخته شود، با در نظر گرفتن آزادی هایی که داده شده روش مسالمت آمیز دولت، به گردن افرادی خواهد بود که توطئه نموده و قوا انتظامی را به مبارزه دعوت می کنند. با تمام آزادیهای امروزه دیگر جای خشونت و زد و خورد نیست. از این روح مسالمت آمیز و روش انسانی نباید خدای نخواسته سوء تعبیر شود. دولت قانونی باید قانون را اجرا کند و اطمینان داشته باشید که خواهد کرد. از این رو از کلیه مردم انسان دوست و شرافتمند می خواهم که از این پس آرامش خود را حفظ نموده، تا دولت بتواند به وعده های خود که برچیدن حکومت نظامی ضمن آنها بیان شده، مبادرت نماید.
شاپور بختیار، روزنامه اطلاعات یازدهم بهمن‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: