زنان حماسه ساز کوبانی! قیام‌های فراوانی دنیای برده داران را لرزاند اما فقط نام…

‫زنان حماسه ساز کوبانی!

قیام‌های فراوانی دنیای برده داران را لرزاند

اما فقط نام یک قیام

از دیوار مرزها عبور کرد

و در گذر نسل ها

سینه به سینه نقل شد

قیام اسپارتا کوس

……..

انقلابیون فراوانی دنیای ظلم و زور را به لرزه در آوردند

اما فقط نام یک نفر بیشتر از هر کس

از دیوار مرزها عبور کرد

و در گذر نسل ها

سینه به سینه نقل شد

نام چگوارا

……….

در آرزوی یک دنیای بهتر

آواز‌های فراوانی خوانده شد

اما فقط نام یک آواز

از دیوار مرزها عبور کرد

و در گذر نسل ها

سینه به سینه نقل شد

تصور کن جان لنون

…….

هنرپیشه‌های زیادی فقر و بدبختی را به تصویر کشیدند

اما فقط نام یک هنرپیشه

از دیوار مرزها عبور کرد

و در گذر نسل ها

سینه به سینه نقل شد

نام چارلی چاپلین

……….

مردمان زیادی

با نوای سازهای شان

برای مردم رنجدیده آواز خواندند

اما فقط نام یک نفر

از دیوار مرزها عبور کرد

و در گذر نسل ها

سینه به سینه نقل شد

نام ویکتور خارا

….

سرود‌های فراوانی

برای اتحاد مرد جهان سروده شد

اما فقط نام یک سرود

از دیوار مرزها عبور کرد

و در گذر نسل ها

سینه به سینه نقل شد

سرود انترناسیونال

……….

و در دنیا

زنان فراوانی

در مقابل دولت مندان و جنایت کاران ایستاده اند

اما فقط نام زنان یک شهر

از دیوار مرزها عبور کرد

و در گذر نسل ها

سینه به سینه نقل خواهد شد

نام زنان حماسه ساز کوبانی

——–

ناهید وفائی‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: