سیاستمدار‌ بلژیکی « قرآن» را منبع تمام شرهای جهان معرفی کرد سیاستمدار بلژیکی در…

‫سیاستمدار‌ بلژیکی « قرآن» را منبع تمام شرهای جهان معرفی کرد

سیاستمدار بلژیکی در جلسه پارلمان این کشور با در دست گرفتن کتاب «قرآن» مسلمانان، آن را منبع تمام شرهای جهان معرفی کرد.

به گزارش « محبت نیوز» ، سخنان «فیلیپ دوینتر» یکی از رهبران راست افراطی در بلژیک، در کرسی پارلمان در مورد قرآن مباحثات جدیدی بر انگیخت.

به فیلیپ دوینتر در نشست پارلمان بلژیک در مورد مساجد و رادیکال شدن برای پرسیدن سوال از «ژان ژامبون» وزیر کشور بلژیک پای کرسی رفت.

وی که در حین سخنانش قرآن را به هوا بلند کرد گفت: علت بسیاری از بدی‌ها و منشا تمامی بدی‌ها !

دوینتر با بیان این مطلب که اجازه قتل انسان‌ها نیز در قرآن صادر شده است گفت: " نباید بلژیک برای مساجد منبع مالی تامین کرده و امام جمعه‌ها را در این مساجد بکار گمارد."

به نقل از ابنا، ژان ژامبون وزیر کشور بلژیک نیز ضمن محکوم ساختن سخنان دوینتر اعلام داشت: شما کتابی را که بسیاری از مردم این کشور به آن ارج نهاده و حتی آن را مقدس می‌شمارد، به هوا بلند کرده و به تمامی این جامعه توهین می‌کنید.

وزیر کشور بلژیک ضمن اشاره به وجود عناصر رادیکال در بین مسلمانان در بلژیک تاکید کرد: ما خواهان مبارزه با این عناصر هستیم ولی تصویب ادعاهای دوینتر در مورد اسلام غیر ممکن است.

«ولی یوکسل» نماینده پارلمانی ترک تبار در مجلس بلژیک نیز اعلام داشت که شاهد رفتار بسیار زشتی بر علیه اسلام در پارلمان بلژیک شده است.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: