آن شيخ شياد فريبا و رياكار و جلب كه اصلاح طلب بود! آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند ب…

‫آن شيخ شياد فريبا و رياكار و جلب كه اصلاح طلب بود!

آن شیخ که خوش ظاهر و لبخند به لب بود ……. اصلاح‌طلب بود
وانکس که فریبـــــــا و ریاکار و جلب بود ……. اصلاح‌طلب بود

آنکس که به دانشکده‌ها وعده‌ی خوش داد؛ ……. دستور بکش داد!
وانکس که سر وعده‌اش از بیخ عرب بود ……. اصلاح‌طلب بود

آن شخص که مرثیه‌ی جلاد اوین خواند ……… این بود، همین خواند!
وان شخص که از هر دو فروهر به غضب بود ……. اصلاح‌طلب بود

میگفت که تعقیب کند هرچه که جانی‌ست ……… گفتند تبانی‌ست!
مالیده شدن را خودش البته سبب بود ……. اصلاح‌طلب بود

میگفت سر شب ز تسامح، ز تساهل ……… وز صبر و تحمل
فرمانده زندان اوین، آخرشب بود! ……. اصلاح‌طلب بود

دیدم که عبای تن او تور سفید است! ……. این مکر جدید است
انگار که دعوت به شب عیش و طرب بود! ……. اصلاح‌طلب بود

معقول از آن پیش که آید سر قدرت ………. میداشت مروت
گویند که اهل نظر و اهل ادب بود ……. اصلاح‌طلب بود

خوش می‌پلکد باز درین گوشه و آن سو …….. احسنت به این رو
البته از آخوند سماجت نه عجب بود ……. اصلاح‌طلب بود

حقا که فرآورده‌ی او مرد مشنگی‌ست …… (تشبیه قشنگی ست:)
او نخل و در این رابطه، محمود، رطب بود ……. اصلاح‌طلب بود
…………………

هادی تو چرا اینهمه سنگین شده کارت ……. طنزست قرارت!
این شعر تو از طنز تو بدجور عقب بود ……. اصلاح‌طلب بود!

هادی خرسندی

یکی‌ از هموطنان به نام بهرنگ می‌گوید: دوستانی که سنگ خاتمی را به سینه میزنند لطفا تعریفی از خیانت بفرمایند ما هم بدانیم !مگر غیر از این است که اگر آدمی به تعهدات خود به عمد پشت پا بزند خائن است؟ کسی که از جامعه مدنی می گفت در مقابل شاخ شونه رهبر به مدینه النبی راضی شد؟ کسی که از دانشجویان ۱۸ تیر به نام اوباش یاد کرد! آیا خائن به این ملت نیست آنکس که قدرت بی پایان مردم ایران را چنان به هدر داد که تمامیت خواهان جرات یافتند این مردم مظلوم موقر مهربان را به سخره بگبرند آیا خائن نیست؟ خائن شاخ دارد؟‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: