مقدسات و این حرفها سرشان نمی‌شود! مراسم تشییع جنازه برنارد ورلک کاریکاتوریست شا…

‫مقدسات و این حرفها سرشان نمی‌شود!

مراسم تشییع جنازه برنارد ورلک کاریکاتوریست شارلی ابدو با اسم هنری تینیوس حال و هوای واقعاً منحصربفردی داشت. روی تابوت او همکارانش کلی کاریکاتور بامزه کشیده بودند. همه مراسم رسمی را به طنز و سخره گرفته بودند. (لینک تصاویر در کامنت اول)
کسی که امضای او زیر کاریکاتور اسم زنانه داشت، قسمت خصوصی مردان را برای تینویس کشیده و مطلبی با این مضمون نوشته شده بود : «می‌بینی چقدر خوشگل برات کشیدم ای مرد! به خاطر همه آن زنانی که تو برای من کشیدی» گویا متوفی در زمان حیات به کشیدن کاریکاتور زنان خیلی علاقه داشته است.
کسی دیگر نوشته بود : «این تابوت از جنس بامبو است، خورده نشود». کاریکاتور یک پاندا را هم کنار آن کشیده بود که می‌گفت : عجب روز گُهی!
از همه بامزه تر جلوی تابوت بود که نوشته شده بود : شکستنی! انگار محموله حاوی جنس حساسی است.
خلاصه اینها اینطوری هستند. به تابوت مُرده خودشان هم که قربانی یک حمله تروریستی شده رحم نمی‌کنند. مقدسات و این حرفها سرشان نمی‌شود. معترضان و ناصحان عرض خود می‌برند و زحمت آنها و حتی ما را می‌دارند.

متن برگرفته از صفحه یکی‌ از کاربران فیسبوک‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: