«ترجیح میدهم ایستاده بمیرم تا اینکه به زانو در آمده زندگی کنم» استفان شاربونیه،…

‫«ترجیح میدهم ایستاده بمیرم تا اینکه به زانو در آمده زندگی کنم»

استفان شاربونیه، سردبیر مجله طنز شارلی ابدو

شاربونیه، که به "شارب" مشهور بود، یکی از چهار کاریکاتوریستی بود که در حمله به دفتر این مجله کشته شدند.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: