انتقاد از قوانين جاري ناعادلانه همه كشورها، سخنان و عملكرد سياست مداران، خرافات…

‫انتقاد از قوانين جاري ناعادلانه همه كشورها، سخنان و عملكرد سياست مداران، خرافات و قوانين مذهبي، احكام قضايي، … بر اساس اصل آزادي بيان محترم است. اما توهين به عرب ها و نژاد هاي ديگر به بهانه نقد مذهب مصداق بارز نژاد پرستي است و پذيرفتني نيست. از همه همراهان صفحه سپيده دم تقاضا ميكنيم به اين مهم توجه كنند و در بحث ها با استفاده از كلمات نژاد پرستانه باعث رنجش انسان هاي ديگر نشويد.‬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: